GY.I.K.

Közzétéve Írta Bácskomplex

Mit takar pontosan a távfelügyelet?

A távfelügyelet egy vagyonvédelmi szolgáltatás, melynek alapvető feltétele, hogy a védendő ingatlan vagy jármű rendelkezzen egy telepített riasztó rendszerrel. A távfelügyelt riasztó rendszer és a távfelügyeleti központ folyamatos kapcsolatban (rádiós vagy GPRS átjelzéssel) van. A felügyelt riasztó rendszerekről érkező jelzéseket a diszpécser szolgálat figyeli a nap 24 órájában, a beérkezett adatokat értelmezi, és amennyiben szükséges, intézkedik. 28 saját rádiós átjátszó állomást telepítettünk megyeszerte, melyek segítségével ügyfeleinknél felhelyezett rádióadó frekvencia útján kommunikál a bajai központunkkal, azaz fogadja a szükséges riasztást vagy egyéb, mint például nyitásról, zárásról vagy áramszünetről szóló jelzéseket.  Ami fontos, hogy az ügyfeleknél kihelyezett rádióadóért nem kell fizetni, azt mi biztosítjuk ügyfeleink részére díjtalanul a szolgáltatás fennállása alatt, így akár havi 1000 forintot is megtakaríthat ügyfelünk. A telefonon vagy GPS modulon keresztül kommunikáló riasztók működési feltételei, ezen eszközök fenntartása sok esetben még az ezer forintot is meghaladja, nem beszélve a meghibásodás és szabotálás veszélyeiről. Tapasztalat, hogy amikor a riasztóközpont meghibásodik, az elkezd különböző eseményt (pl. téves riasztás, teszthiba, stb.) küldeni a központba. Minden egyes jelzés egy telefonhívásnak minősül, ami ha percalapú számlázással van előfizetve, akár egy hónapban 70-80 ezer forintos telefonszámlát jelenthet, ami az ügyfél plusz költsége. A rádiós átjelzők esetében ez kizárt, nincs telefonköltség.

Ha van távfelügyeletem, akkor már biztos, hogy nem törnek be hozzám?

Ezt sajnos mi sem ígérhetjük! A riasztó rendszer és a távfelügyelet alapvetően arra hivatott, hogy amikor a betörés megtörténik, arról a lehető legrövidebb időn belül értesüljön egy olyan személy, aki döntést hoz, és intézkedik. (Pl. a diszpécser, aki kivonuló szolgálatot küld, vagy a tulajdonos, aki a helyszínre megy.) A legfontosabb az, hogy megzavarja az elkövetőt, és korlátozza a betörés idejét, ezzel csökkenti az okozott kár mértékét, és növeli az elfogás esélyét.

Mennyi idő alatt telepítik a távfelügyeleti rendszert a megrendeléstől számítva?

A megrendelést minden esetben megelőzi egy személyes konzultáció, amennyiben szükséges díjmentes helyszíni felmérés, és árajánlatküldés. Megrendeléskor kollégánk egyeztet Önnel egy megfelelő időpontot, a telepítés elvégzésére. A telepítés a megrendeléstől számított 1-2 naptól akár 1-2 hetes intervallumig nyúlhat, a rendszer méretétől, munkamennyiségtől, és a szükséges eszközök beszerzésének lehetőségeitől függően.

A távfelügyeleti szolgáltatást mennyi időre lehet kérni?

A szolgáltatás időtartama határozatlan, illetve  határozott idejű is lehet. Határozott idő vállalása esetén áraink kedvezőbbek, így amennyiben hosszútávon gondolkozik, érdemes ez utóbbit választani.

Hogyan fizetek a távfelügyeleti szolgáltatásért?

Szerződéskötéskor kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő fizetési módot, mely később természetesen módosítható. Fizethet banki átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással (postán), vagy akár személyesen irodánkban is megteheti.

Miért szükséges a távfelügyelet, ha van riasztó, és hangjelző?

Azért szükséges a távfelügyelet, mert ez esetben a riasztásról azonnal értesülünk, és azonnal intézkedni tudunk. A háttérben egy szakképzett csapat vigyáz az Ön értékeire, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Ha nem kér távfelügyeletet, akkor a helyszíni riasztásról sem Ön, sem egy szakképzett kivonuló szolgálat nem fog értesülni, így valódi intézkedést sem tud kezdeményezni. Ön is tudja, hogy manapság ha megszólal egy hangjelző, az emberek többsége közönyösen reagál, hiszen nap, mint nap többször hallja, megszokottá vált. Valódi segítséget a távfelügyelet és a kivonuló szolgálat nyújt.

Lehet a távfelügyeleti szolgáltatást ideiglenesen szüneteltetni?

Szüneteltetni lehet, melyet minden esetben írásban kell kezdeményezni. A felfüggesztett rendszerekről beérkező jelzésekre a Távfelügyeleti központ semmilyen intézkedést nem kezdeményez.

Mi történik, ha a kivonuló szolgálat nem talál senkit a helyszínen?

A kivonuló szolgálat a helyszínre érkezve ellenőrzi az ingatlant. Behatolásra utaló jeleket keres, illetve megpróbálja meghatározni mi okozhatta a jelzést. Az ellenőrzést követően értesíti a távfelügyeleti központot. A központ munkatársa tájékoztatja a megadott értesítendő személyt a helyszínen tapasztaltakról, valamint az ő döntésének megfelelően a kivonuló szolgálatot vagy a helyszínen tartja, vagy tájékoztatja, hogy távozhatnak.

Mikor értesülök a betörésről, ha nem vagyok otthon?

Amennyiben a riasztó rendszer megfelelően működik, be van kapcsolva, és a rendszer távfelügyeletre van kötve, a betörési eseményt a készülék azonnal átküldi a távfelügyeleti központba. A diszpécser a távfelügyeleti intézkedési rendben foglaltaknak megfelelően értesíti a megadott személyeket. A betörésről perceken belül értesül, amennyiben telefonon elérhető.

Mennyi idő alatt ér ki a járőrszolgálat a házamhoz, ha betörnek hozzám?

A járőrszolgálat járművei folyamatosan mozgásban vannak, így fix kiérkezési időt nem tudunk megadni. A megkötött szolgáltatási szerződés tartalmazza a vállalt kiérkezési időt, mely az esetek döntő többségében a riasztás beérkezését követő 15 perc. Egyedi esetekben ettől eltérő is lehet a vállalt intervallum, melyet a szerződésben feltüntetünk. Természetesen a szolgálat adott helyzetétől függően a kiérkezési idő akár 1 perc is lehet!

Mit kell csinálnom, ha a távfelügyelet értesít, hogy riasztás van?

Amennyiben Ön kivonulást tartalmazó díjcsomagra fizet elő, a távfelügyeleti központ munkatársa odairányítja a kivonuló szolgálatot, valamint értesíti a megadott személyeket. A pontos folyamat leírást szerződésünk tartalmazza. Diszpécserünk azonosítás után tájékoztatja Önt a történtekről, valamint a helyszíni ellenőrzés eredményéről. Ezek alapján Önnek döntést kell hoznia, hogy a kivonuló szolgálat elhagyhatja-e a helyszínt, vagy megvárja Önt, amíg a helyszínre ér, és együtt ellenőrzik az ingatlant. Értesítéses díjcsomag esetén a szolgálat tájékoztatja Önt a riasztásról. Valós betörésnél diszpécserünk a hatóság értesítését is elvégzi Ön helyett.

Mi történik akkor, ha riasztás van és nem vagyok elérhető?

A szerződéskötéskor kollégáink javasolják Önnek, hogy több elérhető személyt adjon meg az értesítési listán, és ezek sorrendjét is jelölje meg. Amennyiben tehát közvetlenül Önt nem érjük el, értesítjük az Ön által megjelölt személyt. A kivonuló szolgálat tagjai nem mennek be az Ön lakásába, és nem kezelik riasztó rendszerét sem. A szolgálat a helyszínen ellenőrzi az ingatlant, és biztosítja a helyszínt, amíg Ön vagy meghatalmazottja odaér. A szerződés megkötésével Ön felhatalmazza a kivonuló szolgálat tagjait, hogy az Ön vagy meghatalmazottjának jelenléte nélkül az ingatlan belső helyiségeibe belépjen, de kizárólag az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet vagy cselekmény elhárítását, illetve megszüntetését célzó, és a belépés nélkül nem végrehajtható intézkedések esetére.

Milyen jogköre van a kivonuló biztonsági szolgálatnak, mit tehetnek a betörővel?

A kivonuló szolgálat tagjai az ingatlan tulajdonosának megbízásából és meghatalmazásával végzik feladatukat, így az ingatlan védelmének tekintetében olyan jogokkal rendelkeznek, mint az ingatlan tulajdonosa. Tevékenységük során ennek megfelelően járnak el.

Mi van, ha kutya van a háznál, hogyan mennek be a járőrök?

Amennyiben kutya van a háznál, a szolgáltatás megrendelésekor rögzítjük a szerződésben, valamint a kivonuló szolgálat tagjait tájékoztatjuk erről. Amennyiben a kutya meg van kötve, vagy kenelbe van zárva, a kivonuló a leadott kapukulccsal, vagy kóddal belép az ingatlan területére, és elvégzi a szükséges ellenőrzést. Amennyiben a kutya szabadon van a kerítésen belül, a kivonuló nem megy be az ingatlan területére. Az ellenőrzést a kerítésen kívülről végzi el, és a tulajdonos, vagy a helyszín re érkező képviselővel együtt lép az ingatlan területére.

Ha szabadságra megyek, akkor mi történik? Kit értesítenek, ha baj van?

A távfelügyelet diszpécsere minden esetben a szerződésben rögzített értesítendő személyeket értesíti esemény bekövetkeztekor. Szabadság, vagy hosszabb utazás előtt érdemes lehet változtatni a megadott értesítendő személyeken, illetve az értesítés sorrendjén. Az értesítendő személyeket megváltoztathatja ügyfélszolgálatunkon, írásos bejelentés formájában. Figyeljen arra, hogy mindig olyan személy legyen értesítendőnek megadva, aki elérhető, a helyszínre tud menni, és megfelelően képviselni tudja az Ön érdekeit.

Mi a garancia arra, hogy valóban 0-24 órában felügyelik az ingatlanomat?

A megrendelést követően szolgáltatási szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a szolgáltató által biztosított feltételeket, melynek része, hogy 0-24 órás távfelügyeleti központot üzemeltet, és az oda beérkező jelzéseket az intézkedési rend utasításainak megfelelően kezeli.

Vállalnak-e garanciát a kivonuló szolgálat kiérkezési idejére?

A megkötött szolgáltatási szerződés tartalmazza a vállalt kiérkezési időt, mely az esetek döntő többségében a riasztás beérkezését követő 15 perc. Egyedi esetekben ettől eltérő is lehet a vállalt intervallum, melyet a szerződésben feltüntetünk.

Ha kezdetben csak riasztót telepítek, nehezebb utólag a távfelügyeletet bekötni?

Nem, egy meglévő riasztórendszert bármikor távfelügyeletre lehet kötni. 

Bármilyen méretű és típusú ingatlanhoz lehet riasztót és távfelügyeletet rendelni?

Igen. A riasztó tervezésekor az ingatlan méretéhez, és a használati szokásokhoz igazítjuk a rendszer felépítését. Távfelügyelni minden olyan ingatlant tudunk, mely rendelkezik kommunikáció-képes riasztó rendszerrel.

Házi állatokra be fog jelezni a riasztó?

Téves jelzést okozhat a házi állat, amennyiben nem megfelelően kiválasztott, vagy nem megfelelően beállított mozgásérzékelő van a rendszerre csatlakoztatva. Amennyiben házi állatot tart, vagy a jövőben tervezi tartását, mindenképpen jelezze ezt a felmérést végző kollégánknak. A téves jelzések kisállatvédelemmel ellátott mozgásérzékelők alkalmazásával a legtöbb esetben kiküszöbölhetőek. Természetesen mivel az állatok mozognak, időnként ilyen esetben is előfordulhat téves jelzés.

Nem szeretnék hangos riasztót, a nélkül is működik a rendszer?

Igen. A riasztó rendszerek telepíthetőek hangjelző nélkül is, de érdemes figyelembe venni a hangjelző által biztosított preventív hatást, valamint azt, hogy mind a MABISZ, mind a biztosítók többsége ajánlja, egyes esetekben előírja hangjelző telepítését.

A távfelügyelet konkrét riasztó márkához van kötve?

Nem. Bármely gyártó riasztó rendszerét távfelügyeletre lehet kötni, amennyiben rendelkezik megfelelő kommunikátorral.

Mi a teendő a meglévő távfelügyeleti szolgáltatását érintő változások esetén?

Amennyiben a meglévő szolgáltatása helyett egy másik szolgáltatástípusra szeretne áttérni, és bővebb információra lenne szüksége, ingyenes felmérési lehetőséget, árajánlatot biztosítunk az Ön részére. Elérhetőségeit a cégünk e-mail címére megadva kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot. Amennyiben változik számlázási címe, az értesítendő személyek adatai illetve elérhetősége, úgy a változást írásban, vagy az elérhetőség menüpont alatt jelezheti. További részletekért hívja az ügyfélszolgálatot!

Mit kell tennie, ha a diszpécser riasztásról értesíti?

A diszpécser tájékoztatja Önt, hogy pontosan melyik zónából érkezett a riasztás jelzés, illetve milyen intézkedéseket tettek a riasztással kapcsolatban. A riasztás keletkezésétől számított 2 percen belül lehetősége van a járőrszolgálat kivonulásának lemondására.

Hogyan tesztelheti le riasztórendszere működését, és a távfelügyeleti szolgáltatást?

Amennyiben ellenőrizni szeretné a rendszer helyes működését a következő módon kell eljárnia: 1. Telefonáljon be diszpécserközpontunkba, és jelszavával mondja le előre az intézkedést! 2. Diszpécser megkérdezi, milyen hosszú ideig kéri várhatóan az intézkedés felfüggesztését. Jelöljön meg olyan időtartamot, amennyi idő alatt biztosan lezajlik a tesztelés (általában fél óra elegendő)! 3.Élesítse be riasztórendszerét, majd okozzon riasztást! Akár több zónán is végigmehet, jegyezze meg, mely helyiségek érzékelőit kellett beindítania, majd kapcsolja ki riasztórendszerét! 4. Hívja fel újra diszpécserünket, és ellenőrizze, hogy a riasztások beérkeztek-e a távfelügyeletre! Részletesebb megbeszélnivalók, egyéb kérdések esetén diszpécsereink továbbítják kérdését a technikai ügyeletnek. 5. A szolgáltatás ismét éles státuszba kerül, amikor Ön jelzi a tesztelés befejezését. Amennyiben ezt elfelejtené, a rendszer automatikusan is éles státuszba teszi szolgáltatását az előre megbeszélt felfüggesztési idő leteltekor. 6. Amennyiben hosszabb időre van szüksége a teszteléshez vagy a riasztórendszerén karbantartást, szerelést végeznek, bármikor kérheti a felfüggesztett időszak további meghosszabbítását a diszpécserközpontunknál.